Top

Leveringsvoorwaarden

Vanwege de nieuwe wetgeving die de consument beter moet beschermen op basis van de in 2011 vastgestelde Richtlijn Consumentenrechten (2011/83/EC) treft u hieronder een opsomming van uw rechten en plichten:


- U heeft 14 kalenderdagen om gebruik te maken van uw herroepingsrecht, oftewel het recht om zonder opgave van redenen na ontvangst van een product de koop alsnog kosteloos te ontbinden. Deze 14 dagen gaan in op het moment dat u het product ontvangt. Bestelt u verschillende producten tegelijk? Maar de producten worden niet tegelijkertijd geleverd, dan gaat de bedenktijd pas in nadat het laatste product van de bestelling is geleverd.

Uitzondering zijn artikelen die verzegeld zijn en artikelen die "getest" zijn en daardoor beschadigd zijn. De verzegeling bij de producten mag na levering niet verbroken zijn. Verbreekt u de verzegeling en gebruikt u het artikel, dan geldt de bedenktijd niet meer. Wij kunnen het artikel dan niet meer weder verkopen. Immers, zoals u verwachten andere klanten ook totaal nieuwe producten.


- Als consument bent u verplicht om een retour binnen 14 dagen terug te sturen. De kosten voor het retourneren komen ten laste van u. 
 

Om van uw herroepingsrecht gebruik te maken dient u onderstaand
 herroepingsformulier in te vullen.
Aan:
Mini Warenhuis
Melis Stokelaan 556
2533 EN Den Haag
06- 31324591
info@miniwarenhuis.com
Van:
@
Retouren:
Ik deel hierbij mede dat ik onze overeenkomst herroep betreffende de volgende producten/diensten: