Top

Retourneren

Vanwege de nieuwe wetgeving die de consument beter moet beschermen op basis van de in 2011 vastgestelde Richtlijn Consumentenrechten (2011/83/EC) treft u hieronder een opsomming van uw rechten en plichten:


- U heeft 14 kalenderdagen om gebruik te maken van uw herroepingsrecht, oftewel het recht om zonder opgave van redenen na ontvangst van een product de koop alsnog kosteloos te ontbinden. Deze 14 dagen gaan in op het moment dat u het product ontvangt. Bestelt u verschillende producten tegelijk? Maar de producten worden niet tegelijkertijd geleverd, dan gaat de bedenktijd pas in nadat het laatste product van de bestelling is geleverd. U dient wel bij het gebruik maken van dit recht het herroepingsformulier in te vullen.

Uitzondering zijn artikelen die verzegeld zijn. De verzegeling bij de producten mag na levering niet verbroken zijn. Verbreekt u de verzegeling, en neemt u het artikel in gebruik om te beoordelen dan geldt de bedenktijd niet meer. Dit artikel is namelijk verzegeld omdat het door gebruik niet meer weder te verkopen is.


- Als consument bent u verplicht om een retour binnen 14 dagen terug te sturen. De kosten voor het retourneren komen ten laste van u. 

- Als er echter slijtage of schade is opgetreden die door Mini Warenhuis aangetoond kan worden, dan is Mini Warenhuis gerechtigd die schade te verrekenen met het terug te storten bedrag. Deze schade moet ontstaan zijn doordat de consument meer heeft gedaan met het product dan nodig is om te beoordelen of hij het wil houden en om de belangrijkste kenmerken te controleren. Ook de wijze van retourneren valt hieronder.

Retourneren onder garantie:

Indien een artikel vanwege  een mankement wordt geretourneerd krijgt u van ons een verzendbewijs (indien sprake is van pakketpost) waardoor u de verzendkosten niet hoeft voor te schieten. U kunt het pakket daarna afgeven bij een postNL depot of primera.

Retourneren van een artikel binnen herroepingstermijn:
Vul hiervoor het herroepingsformulier in, zie tab "Leveringsvoorwaarden"
  • Kosten zijn geheel voor uw rekening
  • In originele verpakking
  • Het artikel mag niet door omstandigheden beschadigd zijn
  • De inhoud van de verpakking dient compleet te zijn
  • Uw afzender gegevens vermelden op het pakket
  • Omschrijving van het mankement via mail of bijvoegen in het pakket.

Ontvangen artikelen dient u niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit om de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld terug te sturen.
Ons retouradres is:


Mini Warenhuis
Melis Stokelaan 556
2533 EN  DEN HAAG

U bent op tijd als u de artikelen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De kosten voor het terugzenden van de artikelen zijn voor uw rekening.


Lees voor verdere rechten en plichten de Algemene Voorwaarden!


Wij danken u voor uw begrip en medewerking.

Als u gebruik maakt van uw recht op retour, heeft u recht op teruggave van het totaal betaalde bedrag, inclusief de verzendkosten mits voldaan aan alle voorwaarden. De verzendkosten voor het retourneren en het risico voor het terugsturen - bijvoorbeeld voor eventueel zoekraken - liggen bij u!